Om oss


Årsmötets tid och länk meddelas så fort styrelsen hittar en plats och personer som kan hålla i mötet som kommer ske digitalt på grund av rådande pandemi.

Troligen kommer det ske via Skype där votering ifall det behövs kommer ske i kommentatorsfältet. Sluten votering kommer inte att vara möjlig av förklarliga skäl.

Alla dokument ligger uppladdade för medlemmar som man kommer åt vid inloggning. Vid frågor hör av er till styrelsen.   

Det kommer inte att beslutas i några frågor utan det som kommer göras är att välja en ny styrelse i huvudsak.

Förslag till styrelse för EDK ser ut som följer:

Ordförande                                Daniel Labe                                1 år

Ledamot                                     Mattias Morberg                       1 år kvar

Ledamot                                     Klas Lindkvist                             1 år kvar

Ledamot                                     Jacob Liljegren                           Omval på 2 år

Ledamot                                     Per Jakobsson                           Nyval på 2 år

Suppleant                                   Tomas Behlander                     1 år kvar

Suppleant                                   Adam Jokkinen                         Omval på 2 år

Revisor                                        Jimmy Elfving

Revisor                                        Gustaf Brunberg


Skulle det finns flera förslag ska dessa meddelas innan mötet så det kan presenteras med flera förslag.


EDK är en anrik kamratförening med lång tradition av att verka för bandydomarnas bästa. Viktiga frågor är arbetsmiljö, domarens säkerhet vid arenorna samt i övrigt bra villkor för landets domare!


EDK är en fristående ideell förening som verkar för en god kamratskap mellan domarna, ett bollplank gentemot regel- och domarkommittén vilket är två mycket viktiga uppgifter. På senare år, i takt med den ökade pressen på domarna, har en stor roll lagts på EDK när det gäller att stötta domare som på något sätt attackerats från ledare/spelare och inte minst från massmedia.

Organisationsnummer: 8225097240
Swish: 1234423778
PG: 1541-2

Hemsidan:
För att komma åt hela materialet på hemsidan måste ni logga in. Detta gör ni under Informationsfliken till vänster och sedan klickar ni på Medlemsinfo.
Kontakta Christoffer Eriksson så hjälper han dig.

Underordnade sidor (3): Stadgar Styrelse Årsmötesprotokoll
Comments