Om oss


EDK är en anrik kamratförening med lång tradition av att verka för bandydomarnas bästa. Viktiga frågor är arbetsmiljö, domarens säkerhet vid arenorna samt i övrigt bra villkor för landets domare!


EDK är en fristående ideell förening som verkar för en god kamratskap mellan domarna, ett bollplank gentemot regel- och domarkommittén vilket är två mycket viktiga uppgifter. På senare år, i takt med den ökade pressen på domarna, har en stor roll lagts på EDK när det gäller att stötta domare som på något sätt attackerats från ledare/spelare och inte minst från massmedia.

Organisationsnummer: 8225097240
Swish: 1234423778
PG: 1541-2

Hemsidan:
För att komma åt hela materialet på hemsidan måste ni logga in. Detta gör ni under Informationsfliken till vänster och sedan klickar ni på Medlemsinfo.
Kontakta Christoffer Eriksson så hjälper han dig.

Underordnade sidor (3): Stadgar Styrelse Årsmötesprotokoll
Comments